Slovo starosty na květen

O druhé květnové neděli se každoročně slaví po celém světě Den matek. I Česká republika se k oslavám připojila, ale jak už to tak chodí, na nějakou dobu byl tento krásný svátek zapomenut a nahrazen jiným.

Podpora dubnového zastupitelstva rozvoji podnikání ve Strakonicích.

Na dubnovém zastupitelstvu byl v úvodu jednání zastupitelům představen developer Panattoni Europe, který projevil zájem vybudovat v průmyslové zóně Hajská nové výrobní haly pro své klienty – investory.

Pozvánka na 17. Zastupitelstvo ve středu 19. dubna 2017

Zveme Vás tímto na středeční jednání zastupitelstva, které bude v tomto roce již podruhé, Na programu bude mimo jiné schválení projektu vířivky v areálu plaveckého stadionu, schválení finanční podpory Jihočeské hospodářské komoře, schválení peněz pro vybavení školní kuchyně ZŠ F.L.Čelakovského. Dále bychom chtěli schválit přidělení peněz pro ZŠ Dukelská, na kterou se v minulosti trochu zapomínalo.

Strakonice nabírají dech!

Po roce byly zveřejněny výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Tento výzkum hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice.

 

Pozvánka na debatu o Městské policii

Pozvánka - zahájení stavby obchvatu

Vondrysi, kam se ztratilo 3,4 mil. Kč z teplárny?

Stalo se již rituálem na jednotlivých zasedáních zastupitelstva, že dojde-li program jednání k bodu Různé, zasype opoziční zastupitel Vondrys členy Strakonické Veřejnosti nejrůznějšími otázkami. Trpí pravděpodobně neodbytným pocitem, že bychom mu měli skládat jako bývalému starostovi účty. Nejinak tomu bylo i na posledním únorovém zastupitelstvu.

Pozvánka na 16. Zastupitelstvo ve středu 15. února 2017

Zveme Vás tímto na středeční jednání zastupitelstva, které bude v tomto roce poprvé., Na programu budou především majetkové záležitosti, plán odpadového hospodářství, ale třeba i schvalování odměn zastupitelům.

Přijďte na středeční zastupitelstvo a podpořte naše záměry, případně v půlhodince poskytnuté občanům města nám sdělte své podněty či žádosti.

Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Josef Zoch, Pavel Zach a Jaroslav Horejš

(Zastupitelé za SV)

Národní knihovna chce archivovat radniční webovky

Rada Města schválila na svém posledním lednovém zasedání souhlas s podpisem smlouvy s Národní knihovnou o archivaci webových stránek strakonické radnice.

Inventura předvolebních slibů Strakonické Veřejnosti

Jsme za polovinou volebního období a to je ten správný čas připomenout si, s čím jsme šli jako Strakonická Veřejnost do voleb a co se podařilo nebo nepodařilo z toho naplnit.

Stránky

Subscribe to Strakonická Veřejnost RSS