Společný dopravní terminál Strakonice

Společnost ČSAD STTRANS připravuje výstavbu dopravního terminálu zhruba od roku 2007, kdy vznikly první architektonické studie, které se zabývaly budoucí podobou autobusového nádraží v prostoru u vlakového nádraží.

Proč se Strakonická Veřejnost nezúčastní Krajských voleb.

,

Nedávno jsem se bavil s jednou naší sympatizantkou (byť členkou jiné strany), která vyslovila názor, že děláme chybu, když nekandidujeme do krajských voleb. Prý je důležité pokusit se získat vliv na rozhodování kraje směrem ke Strakonicím.

Otevřený dopis panu Pavlu Hrochovi, předsedovi politického hnutí Jihočeši 2012

Vážený pane Hrochu,
Ráda bych Vás seznámila s utrpením, které jsme si museli prožít díky Vašich členů - Vondrysovi, kterého máte na kandidátce Jihočechů 2012 pod číslem 6 a Pavlovi na kandidátce pod číslem 12.   

Návrh protipovodňových opatření je na světě.

Ve středu 7.9.2016 byl svolán pracovní výbor za účelem schválení konceptu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Opatření na retenci srážkových vod v k.ú. Přední Ptákovice“ zástupci investora (Města Strakonice). Zároveň byl výbor svolán za účelem předjednání této dokumentace se zástupci jednotlivých odborů MěÚ Strakonice. 

22. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu již píše svoji historii.

Změny, které s sebou MDF nesl, byly přelomové a dle ohlasů diváků především kladně hodnocené. 
Záštitu nad festivalem převzal prezident republiky, jehož pozdravy předal starostovi města Břetislavu Hrdličkovi ministr kultury Daniel Herman, který festival navštívil.
Pozvání na festival přijali zástupci přátelských měst švýcarského Lengnau, německého Bad Salzungenu a Feyungu. 

Za nepořádek v ulicích bude pokuta!

Neutěšený stav pořádku v našem městě přiměl vedení Strakonic, aby přistoupilo k opatřením, která by pomohla zajišťovat dodržování obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006, o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, ve které je jasně definováno zajištění pořádku a čistoty ve městě.

Z archivu Dikobrazu - Pavel Vondrys před krajskými volbami 2012: Poctivé hospodaření? Nevěřte slibům, ale činům!

Odmítáme manipulace a přihrávání zakázek a dotací spřáteleným firmám nebo kmotrům, kteří si vodí ‚své‘ politiky jako loutky.  Poctivost při správě veřejných peněz slibuje každý – i ti, kteří ji rozhodně v posledních letech neprokázali. Proč ODS a ČSSD nyní slibují otevřené veřejné zakázky? A co tedy dělaly celé čtyři roky, kdy spolu vládly Jihočeskému kraji?

Nedůstojné výmluvy pana zastupitele Pavla

Vyjádření pana Pavla v Týdeníku Strakonicko z 29.6.2012 zjevně ukázalo, co všechno dokáže s člověkem udělat zloba a nabubřelé ego ze ztráty moci. Je obecně známo, že oblast Přední Ptákovice bývá často zaplavována přívalovými dešti. Přestože občané se marně po celých 16 let vlády mocipánů Vondryse a Pavla obraceli na jmenované o pomoc, tak se ji nikdy nedočkali.

Proč vloni muselo dojít ke změnám v teplárně?

Jednou z odpovědí je třeba podivné obchodování teplárny s „panamskou“ společností a vzniklá škoda za více jak 3 miliony korun. „Obchod“ se uskutečnil  v roce 2012, kdy v představenstvu byli mimo jiné pánové Seitz, Vondrys a Pavel. Kolik bylo takových povedených „obchodů“ a co ještě všechno vyplave na povrch?  

Více v článku MF Dnes

Karel Jánský a jeho přátelé ve světle důkazů a faktů, část 1.

Karel Jánský, genealog a novinář. Karel Jánský se do Strakonic přistěhoval před několika lety, a bydlí u své družky, paní učitelky Vojtové. Zřejmě z osobních důvodů je ale stále občanem Brna, strakonickou adresu nikde neuvádí. Že by se styděl? Před posledními volbami obcházel jednotlivá politická uskupení, a snažil se „uchytit“. Je totiž nezaměstnaný. Dodnes. Nezaměstnaný? Člověk, který žije z podpory úřadu práce má na internetu velmi bohaté www stránky.

 

Stránky

Subscribe to Strakonická Veřejnost RSS