DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. - Tisková zpráva

Podle předběžných výsledků hospodaření za rok 2014 vykázal DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ztrátu ve výši -7,9 mil. Kč. Kumulovaná ztráta společnosti za roky 2012-2014 pak činí celkem -15,1 mil. Kč.

Tato ztráta byla dle názoru představenstva způsobena především dvěma rozhodujícími faktory:

Josef Zoch: Hlasování o kruhové křižovatce

Křižovatka

Na posledním prosincovém  jednání zastupitelstva města se někteří opoziční zastupitelé v čele s panem Vondrysem vehementně snažili prosadit, aby radnice postavila u zimního stadionu kruhovou křižovatku.  Koalici se jim ale nepodařilo přesvědčit. Podařilo se jim pouze rozdělit obyvatele Strakonic na dva tábory. Jeden, který stojí za současným postupem vedení  radnice a druhý, který ji kritizuje. Jaká je situace okolo této křižovatky?

Ad: Pane Sekničko, i přes emotivní vystoupení se musí říkat pravda

Obrázek

Snažila jsem se vyhnout jakékoliv komunikaci ve věci odvolání Ing. Sekničky z funkce ředitele  Městského ústavu sociálních služeb ve Strakonicích. Bohužel ale jeho vyjádření při vystoupení na zasedání zastupitelstva města dne 17.12 2014 o mém působení ve funkci ředitelky této organizace od roku 2000 se nedá, ale ani nechci tentokrát, bez povšimnutí přejít.

IV. Sousedský advent

V neděli 14. prosince bylo na rampě u radnice nezvykle rušno. Strakonická veřejnost neopustila tradici pořádání Sousedských adventů spojených s charitativním bazarem.

Obrázek

2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Obrázek

 

K některým bodům jednání zastupitelstva z hlediska SV

Na jednání zastupitelstva došlo mimo jiné k některým zajímavým debatám mezi koalicí a opozicí. Polemika vznikla například kolem těchto bodů:

Abych nezapomněla psát....:-)

To je takhle sobota kolem poledne, člověk je doma sám a má čas přemýšlet. Vlastně od voleb je přemýšlení mou denní i noční součástí tak moc, až to bolí. Nejsem politik, ale musela jsem se pokusit se jím stát. Musela jsem, protože jsem nechtěla dále jenom přihlížet. A bylo nás víc. A snažili jsme se lidem otvírat oči, snažili jsme se nazývat věci pravými jmény a mnozí pochopili, že máme pravdu. Dostali jsme hlasy ve volbách, sestavili  koalici a začali vládnout  radnici a městu. Ti druzí museli  po šestnácti létech odejít.

Zrušení poplatku ze vstupného jako služba kamarádům? Ne, jako služba našim spoluobčanům.

Na prosincovém zastupitelstvu byla usnesením ZM zrušena část V. Poplatky ze vstupného vyhlášky  města Strakonice  č.9/2012 o místních poplatcích. Smyslem zrušení tohoto poplatku bylo odstranit zjevnou nerovnost této vyhlášky, kdy městské organizace byly zvýhodněny oproti místním soukromým subjektům při pořádání komerčních aktivit  osvobozením od placení tohoto poplatku.

Strakonická televize

Asi většina z Vás mi dá za pravdu, že když se nadělají dluhy, tak se také musí splácet.  To je skutečnost, se kterou se musí také vyrovnat nové vedení Města. To převzalo radnici od minulého vedení značně zadluženou. Navíc rozpočet, který ještě připravilo minulé vedení v čele s panem Vondrysem  počítal se schodkem zhruba 30 milionů korun.  Pokud tedy nové vedení nechtělo navýšit zadlužení města, muselo přistoupit k minimalizaci výdajů tak, aby se dosáhlo rozpočtu vyrovnaného. Jednou z oblastí, které se tyto úsporná opatření dotkly, je bohužel i Strakonická televize.

Rozpočet města Strakonice na rok 2015 - komentář Strakonické Veřejnosti k návrhu rozpočtu

Rozpočet města Strakonice na rok 2015 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 484.279.000,- Kč, výdaje pak ve výši 441.289.000,- Kč. Přebytek příjmů ve výši 42.990.000,- Kč bude použit na  splátky dlouhodobých úvěrů města.

Rozpočtové příjmy – celkem 484.279.000,- Kč

Subscribe to Strakonická Veřejnost RSS