Tisková zpráva – Rozchod koalice s ODS

(společné prohlášení Strakonické Veřejnosti, Hnutí ANO a Volby pro město)

Politické hnutí Strakonická Veřejnost, Hnutí Ano a Volba pro město se rozhodly vypovědět koaliční smlouvu a ukončit koaliční spolupráci s politickou stranou ODS. Strakonická Veřejnost, Hnutí ANO a Volba pro město mají jiný pohled na další fungování města a odmítají se nechat zatáhnout do politikaření, protlačování podnikatelských a osobních zájmů některých členů ODS a jejich spřízněných osob, ke kterému bohužel dosud docházelo.

Registr vozidel po celý týden!

Obrázek

V záplavě zpráv místních tiskovin o tom, který ředitel byl Strakonickou Veřejností odkud odvolán a spekulací , který další je na řadě, zapadla jedna mnohem důležitější zpráva pro zdejší občany.

DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. - Tisková zpráva

Podle předběžných výsledků hospodaření za rok 2014 vykázal DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ztrátu ve výši -7,9 mil. Kč. Kumulovaná ztráta společnosti za roky 2012-2014 pak činí celkem -15,1 mil. Kč.

Tato ztráta byla dle názoru představenstva způsobena především dvěma rozhodujícími faktory:

Josef Zoch: Hlasování o kruhové křižovatce

Křižovatka

Na posledním prosincovém  jednání zastupitelstva města se někteří opoziční zastupitelé v čele s panem Vondrysem vehementně snažili prosadit, aby radnice postavila u zimního stadionu kruhovou křižovatku.  Koalici se jim ale nepodařilo přesvědčit. Podařilo se jim pouze rozdělit obyvatele Strakonic na dva tábory. Jeden, který stojí za současným postupem vedení  radnice a druhý, který ji kritizuje. Jaká je situace okolo této křižovatky?

Ad: Pane Sekničko, i přes emotivní vystoupení se musí říkat pravda

Obrázek

Snažila jsem se vyhnout jakékoliv komunikaci ve věci odvolání Ing. Sekničky z funkce ředitele  Městského ústavu sociálních služeb ve Strakonicích. Bohužel ale jeho vyjádření při vystoupení na zasedání zastupitelstva města dne 17.12 2014 o mém působení ve funkci ředitelky této organizace od roku 2000 se nedá, ale ani nechci tentokrát, bez povšimnutí přejít.

IV. Sousedský advent

V neděli 14. prosince bylo na rampě u radnice nezvykle rušno. Strakonická veřejnost neopustila tradici pořádání Sousedských adventů spojených s charitativním bazarem.

Obrázek

2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Obrázek

 

K některým bodům jednání zastupitelstva z hlediska SV

Na jednání zastupitelstva došlo mimo jiné k některým zajímavým debatám mezi koalicí a opozicí. Polemika vznikla například kolem těchto bodů:

Abych nezapomněla psát....:-)

To je takhle sobota kolem poledne, člověk je doma sám a má čas přemýšlet. Vlastně od voleb je přemýšlení mou denní i noční součástí tak moc, až to bolí. Nejsem politik, ale musela jsem se pokusit se jím stát. Musela jsem, protože jsem nechtěla dále jenom přihlížet. A bylo nás víc. A snažili jsme se lidem otvírat oči, snažili jsme se nazývat věci pravými jmény a mnozí pochopili, že máme pravdu. Dostali jsme hlasy ve volbách, sestavili  koalici a začali vládnout  radnici a městu. Ti druzí museli  po šestnácti létech odejít.

Zrušení poplatku ze vstupného jako služba kamarádům? Ne, jako služba našim spoluobčanům.

Na prosincovém zastupitelstvu byla usnesením ZM zrušena část V. Poplatky ze vstupného vyhlášky  města Strakonice  č.9/2012 o místních poplatcích. Smyslem zrušení tohoto poplatku bylo odstranit zjevnou nerovnost této vyhlášky, kdy městské organizace byly zvýhodněny oproti místním soukromým subjektům při pořádání komerčních aktivit  osvobozením od placení tohoto poplatku.

Stránky

Subscribe to Strakonická Veřejnost RSS