Strakonická televize

Asi většina z Vás mi dá za pravdu, že když se nadělají dluhy, tak se také musí splácet.  To je skutečnost, se kterou se musí také vyrovnat nové vedení Města. To převzalo radnici od minulého vedení značně zadluženou. Navíc rozpočet, který ještě připravilo minulé vedení v čele s panem Vondrysem  počítal se schodkem zhruba 30 milionů korun.  Pokud tedy nové vedení nechtělo navýšit zadlužení města, muselo přistoupit k minimalizaci výdajů tak, aby se dosáhlo rozpočtu vyrovnaného. Jednou z oblastí, které se tyto úsporná opatření dotkly, je bohužel i Strakonická televize.

Rozpočet města Strakonice na rok 2015 - komentář Strakonické Veřejnosti k návrhu rozpočtu

Rozpočet města Strakonice na rok 2015 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 484.279.000,- Kč, výdaje pak ve výši 441.289.000,- Kč. Přebytek příjmů ve výši 42.990.000,- Kč bude použit na  splátky dlouhodobých úvěrů města.

Rozpočtové příjmy – celkem 484.279.000,- Kč

Komunikace je velmi omezená.

S komunikací je to teď těžké, hlavně časově. Pracuji dvanáct hodin denně, stejně tak mí kolegové. Všimněte se, od kolika a do kolika se svítí v našich kancelářích.

MHD ZDARMA – krok č.1 proveden!

Jeden z hlavních předvolebních slibů Strakonické Veřejnosti, že chce pro své občany jízdné v MHD zdarma, získává reálné obrysy. V rámci koaličních jednání dostal tento program prioritu i od našich koaličních partnerů a proto mohl místostarosta p. Jungvirt a zastupitel p. Oberfalcer (oba SV) na setkání s představiteli STTRANS dojednat jízdné zdarma  pro seniory nad 65 let a to již od 1.1.2015. První krok k splnění tohoto ambiciozního předvolebního slibu byl tedy již učiněn.

Ustavující zastupitelstvo 6.11. Dům kultury

 

Ve čtvrtek 6.11. byl novým starostou města zvolen Mgr. Břetislav Hrdlička při veřejném hlasování zastupitelů.

Místostarostou byl zvolen  Milan Jungvirt a  Helena Brejchová. Všichni kandidáti Strakonické veřejnosti.

Děkujeme strakonickým občanům za podporu, osobní účast na zastupitelstvu a gratulace.

V pátek jsme poprvé usedli do radničních křesel......a začali pracovat.

HB

                                                                 

                                              

Ustavující zasedání Zastupitelstva

Starosta Města Strakonice Mgr. Ing. Pavel Vondrys svolává ustavující zasedání Zastupitelstva na čtvrtek 6.11.2014 v 15:00 hod. v Domě kultury ve Strakonicích.

Koaliční smlouva uzavřena

V pátek 17. října 2014 byla uzavřena smlouva o spolupráci s dalšími politickými stranami - koaliční smlouva. Jde o rámcovou smlouvu, která definuje základní předpoklady budoucí spolupráce. Více v tiskové zprávě níže.

Obrázek

Nebudu brát "Kšefty" od města.

Pokud budu zvolen starostou, odejdu z realitní kanceláře a ta i beze mne nepřijme od města žádnou zakázku  K tomuto se veřejně zavazuji již potřetí. Pokud budete mít dojem, že to není pravda, napište co a kde firma Hrdlička reality s městem prováděly. A pak nepředpokládejte a kritizujte. To je v pořádku. Do té doby si ale své domněnky nechte, jsou to jen pomluvy. Na pomluvy se již budu snažit neodpovídat. Vždy jsem říkal vše nahlas, a anonymové mě nebaví. Říkejte si to doma u oběda, přátelé, možná vás to nasytí. Já bych rád pracoval pro lidi. Mám vás tam také počítat?

B. Hrdlička

Vážení PŘEDČASNÍ kritici.

Vážení kritici. Ještě jsme neměli čas cokoliv udělat, pouze jsme uzavřeli koalici, a již jsme špatní, děláme to blbě, laicky a neprofesionálně, jsme neschopní a zatraceni. 

Naštěstí nás volila taková převaha lidí, že nemohu být smutný z lidí, kteří nám již teď nedávají šanci. A to naprosto anonymně.

Informace - koaliční dohoda sepsána

Na čtvrtečním večerním jednání bylo doladěno konečné znění koaliční smlouvy. Jednotlivé strany budoucí koalice ji během dnešního dne předloží svým  členským základnám. Pakliže bude těmito jednotlivými základnami smlouva schválena, měli bychom dnes večer ve 20 hodin koaliční smlouvu podepsat.

Poté nebude nic bránit tomu, abychom společně vyzvali odstupujícího starostu pana ing. Vondryse k neprodlenému svolání ustavující schůze zastupitelstva.

Subscribe to Strakonická Veřejnost RSS