Tvrdý metr na neplatiče nájemného v městských bytech.

Rada města na svých jednáních opakovaně řeší prodlužování smluv o nájmu v městských bytech. Jedná se o nájemníky, kteří mají většinou dlouhodobé problémy s včasnou úhradou nájemného a služeb s nájmem spojených. Rada s těmito nájemníky prodlužuje smlouvu o nájmu bytu pouze o 1 měsíc, maximálně však o 3 měsíce.

Na divadle už uvidíte i z poslední řady!

Bolestí kulturního domu ve Strakonicích bylo jednoúrovňové hlediště, které znemožňovalo plnohodnotné sledování děje na pódiu. To se již v polovině ledna letošního roku změnilo, neboť vedení MěKS přistoupilo k radikálnímu řešení a zajistilo vybudování takzvaného elevačního hlediště. Náklady na zajištění nového hlediště dosáhly výše 1 972 700Kč bez DPH.

Parkování v centru nově

Komise dopravy se na svém podzimním zasedání zabývala problematikou parkování osobních aut v centru města. Mnoho připomínek především z řad místních obchodníků poukazovalo především na na dva okruhy problémů spojených s parkováním v centru:

Reakce Františka Christelbauera na článek - Strakonická Televize ve světle důkazů a faktů

František ChristelbauerAž dnes jsem se dostal ke slíbené odpovědi na článek pana Janského Strakonická televize ve světle důkazů a faktů zveřejněného na webu Estrakonice.cz ze dne 22.12.2015.  Reakci jsem pojal netradičně, protože na každou větu pana Janského může následovat samostatný článek, takže reaguji operativně přímo v článku pana Janského červeným písmem. Text pana Jánského je nezměněn, ale můj komentář je k němu doplněn tímto tučným písmem.

Komentář k rozpočtu Strakonic na rok 2016

Rozpočet města Strakonice na rok 2016 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby.

Vše nejlepší v roce 2016

Všem strakoňákům a jejich blízkým přejeme vlídný a přívětivý závěr roku a hlavně pak hodně štěstí a zdraví v roce nadcházejícím.

 

Strakonická Veřejnost
 

Helenka Brejchová rezignovala

Místostarostka Helena Brejchová ve čtvrtek 17.12.2015  rezignovala na svůj post místostarostky i zastupitelky. Během svého jednoročního působení v úřadu dokázala svou dobrosrdečností a lidským přístupem vrátit úřadu radnice lidskou tvář, školské a sociální problematice nové impulsy, mnohým lidem především v sociální nouzi dát novou naději. Přeji Helence mnoho zdraví, rodinného štěstí a věřím, že se brzy budeme moci znovu pracovně i lidsky setkávat.

Za SV Rudolf Oberfalcer

Spolupráce Města a Gymnázia Strakonice dohodnuta

Miroslav HlavaSpolečné prohlášení představitelů Města Strakonice a Gymnázia Strakonice

V pondělí 7. prosince 2015 se uskutečnila v kanceláři starosty města plánovaná schůzka mezi vedením města Strakonice a vedením Gymnázia Strakonice.

Důvodem společného jednání bylo vyjasnění situace okolo nešťastně formulovaných prohlášení. 

Představitelé obou institucí starosta města Břetislav Hrdlička a ředitel gymnázia Miroslav Hlava se v přátelské atmosféře shodli na vzájemné součinnosti založené na standardním rovnocenném partnerství.

Maturitní plesy v Domě kultury - fámy a skutečnost

Pro všechny studenty  středních škol je určena následující informace:

Z á p i s z 35. jednání Rady města Strakonice konaného 4. listopadu 2015:

Užívání prostor v DK ve Strakonicích pro maturitní plesy:

Krátké slovo předsedy k předvánočnímu shonu

Přátelé (i nepřátelé a nestranní), vím, že se o mně stále něco píše, a vím, že to jsou většinou dohady, takže budu muset psát sám. Otázkou je, jestli mi uvěříte, ale to je na Vás. Někdy to asi nejde na rozum, ale lhát Vám tady nebudu. ...

Stránky

Subscribe to Strakonická Veřejnost RSS