Pozvánka - zahájení stavby obchvatu

Vondrysi, kam se ztratilo 3,4 mil. Kč z teplárny?

Stalo se již rituálem na jednotlivých zasedáních zastupitelstva, že dojde-li program jednání k bodu Různé, zasype opoziční zastupitel Vondrys členy Strakonické Veřejnosti nejrůznějšími otázkami. Trpí pravděpodobně neodbytným pocitem, že bychom mu měli skládat jako bývalému starostovi účty. Nejinak tomu bylo i na posledním únorovém zastupitelstvu.

Pozvánka na 16. Zastupitelstvo ve středu 15. února 2017

Zveme Vás tímto na středeční jednání zastupitelstva, které bude v tomto roce poprvé., Na programu budou především majetkové záležitosti, plán odpadového hospodářství, ale třeba i schvalování odměn zastupitelům.

Přijďte na středeční zastupitelstvo a podpořte naše záměry, případně v půlhodince poskytnuté občanům města nám sdělte své podněty či žádosti.

Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Josef Zoch, Pavel Zach a Jaroslav Horejš

(Zastupitelé za SV)

Národní knihovna chce archivovat radniční webovky

Rada Města schválila na svém posledním lednovém zasedání souhlas s podpisem smlouvy s Národní knihovnou o archivaci webových stránek strakonické radnice.

Inventura předvolebních slibů Strakonické Veřejnosti

Jsme za polovinou volebního období a to je ten správný čas připomenout si, s čím jsme šli jako Strakonická Veřejnost do voleb a co se podařilo nebo nepodařilo z toho naplnit.

Vondrysovo megalomanskou radnici rozhodně nechceme!

Kdo za to může, že se radnice nesestěhuje? Tímto sugestivním titulkem uvedla paní redaktorka Krejčová v minulém týdnu svůj článek pojednávající o debatě nad jedním rozpočtovým bodem na zastupitelstvu. Tím bodem byla vcelku legitimní diskuze, zda opravovat nádvorní budovu radnice, nebo pokračovat v nákladné přeměně bývalé budovy ZŠ pro potřeby městského úřadu tak, jak ho připravilo minulé vedení města.

Rozhovor starosty Břeti Hrdličky v Týdeníku Strakonicko

V novoročním rozhovoru odpovídá starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Hodnotí dvouleté období, po které vede město nová koalice, a prozrazuje další plány.

Rozhovor najdete také na našem FB, kde ho můžete komentovat.

 

 

Jakou známku byste si dal za dosavadní působení na radnici?

Asi dvojku.

Z jednání prosincového zastupitelstva

Na prosincovém zastupitelstvu se kromě jiných záležitostí projednával nejdůležitější bod roku, a sice návrh a schválení rozpočtu města na rok 2017.

Vše nejlepší v roce 2017

Všem strakoňákům a jejich blízkým přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce nadcházejícím

 

Strakonická Veřejnost

 

Pozvánka na 15. Zastupitelstvo ve středu 14. prosince 2016

Zveme Vás tímto na středeční jednání zastupitelstva, které bude v tomto roce sice poslední, ale rozhodně však nejdůležitější.Na programu budou především peníze, jak jinak.Hlavním tématem bude návrh rozpočtu na rok 2017, dále pak schválení dotačních programů pro sport, kulturu i sociální služby. Další důležitou věcí bude schválení ceny vodného a stočného a cena svozu odpadu pro rok 2017.

Stránky

Subscribe to Strakonická Veřejnost RSS