Starostovy Všeobecně zažité omyly aneb Vytahování kostlivců...

Pan starosta nebo kdosi druhý z jeho týmu (nikdo není podepsán) na FB profilu jeho duálního uskupení Slušnost a Jistoty Jihočeši 2012 pro Strakonice (to je komedie už v názvu) dle svých slov vytahuje kostlivce – posuďte sami, co vytáhl:

Zase nesmyslně zdražují vodu!

Starostova sportovní matematika

Starosta Vondrys na FB profilu své Slušnosti… dne 15.6. mimo jiné uvádí:   Strakonice vlastní a provozují drtivou většinu sportovních zařízení na území města. Ovšem i vlastní sportování je finančně náročné a tak město pro mládež poskytuje využití sportovišť zdarma. Stranou však nezůstávají ani dospělí. Hodinové pronájmy sportovišť jim město poskytuje přibližně za třetinu skutečných nákladů. Zbytek jde, stejně jako u mládeže, na vrub městského rozpočtu. To každoročně představuje čtyřicet milionů což je desetina výdajů města.                     

Starosta Vondrys a místostarosta Pavel jako obecní "podnikatelé". Účty platíme všichni! - II. díl (Tech. služby)

V minulém zamyšlení nad „obecním podnikáním“ pana starosty Pavla Vondryse a pana místostarosty Pavla Pavla, kteří se tak rádi předvádějí, že radnice nemusí ve Strakonicích podporovat soukromé podnikání, neboť skoro všechny hlavní činnosti si dělá sama, jsem se pozastavil nad investiční politikou ve spoluvlastněném podniku Odpady Písek s.r.o. Podnik, který se pohybuje v omezeném konkurenčním prostředí a který vykazuje formy lokální korporace, přesto ho „spoluvlastníci“ (mám na mysli Město Strakonice) díky své chybné hospodářské politice vedou ztrátovým způsobem.

Starosta Vondrys a místostarosta Pavel jako obecní "podnikatelé". Účty platíme všichni!

Vedení našeho města, konkrétně pan starosta Pavel Vondrys a pan místostarosta Pavel Pavel, rádi uvádějí, že radnice nemusí ve Strakonicích podporovat soukromé podnikání, neboť skoro všechny hlavní činnosti si dělá sama prostřednictvím teplárny, ale třeba i obstarávání vodohospodářských služeb a vlastní také pivovar. Přistupme na chvíli na jejich logiku, že není třeba podnikání v obci nijak podporovat a podívejme se na problém radnice versus podnikání z opačné strany. Musíme podporovat my občané Strakonic podnikání radnice prostřednictvím starosty Vondryse a místostarosty Pavla?

Vážená veřejnosti, Jednota K.H.B. je podporována Městem Strakonice

     Můj otec, Václav Brejcha, jinak 85 letý čestný člen Jednoty K.H.B., léta její předseda, dostal tento týden dopis Města Strakonice se sdělením, že komise pro kulturu a cestovní ruch projednala žádost Jednoty, předložila ji ke schválení Radě města a ta více než stoletému místnímu spolku přiklepla na činnost roku 2014 Kč 2000.

Krček Dukelská – konečné řešení? Jedině volby!

Na podzim lońského roku jsem si na stránkách týdeníku Strakonicko postěžoval nad neschopností radnice vyřešit havarijní stav spojovacího krčku mezi budovami ZŠ Dukelská. Podstatou tehdejší mé kritiky bylo, že zatímco pro sebe se starosta dovede vždy  velice rychle zařídit bez ohledu na finance (uvolnění budovy ZŠ Revoluční a do 1 roku následná rychlá přestavba za 20.mil. Kč pro potřeby starosty a jeho úřadu), na děti a učitele ze ZŠ Dukelská zvysoka kašle a není schopen jejich situaci s denodenním přebíháním a převlékáním řešit ani provizorně!

Květináč ? Naleštěná bída!

Chtěl bych se touto cestou vyjádřit ke květinové výzdobě v podobě obřích květináčů z trochu jiného úhlu.  Na webových stránkách strakonické radnice vysvětloval ing. Jaroslav Brůžek instalaci obřích květníků v různých částech Strakonic. Pracovníci odboru životního prostředí se údajně inspirovali v zahraničí a každoroční obměnou květinové výsadby prý usilují o to, aby město bylo co nejvíce rozmanité a pestré. Zároveň se vyjádřil v tom smyslu, že nechce nikomu podsouvat nějaký vkus nebo nevkus a příště se možná lépe trefí do vkusu případných nespokojenců s touto instalací městské výzdoby.

Jamboree 2014 opravdu naposledy? Amatérské zamyšlení…

Ze Strakonické televize: Kdo předposlední květnový víkend přišel do letního kina nebo na nádvoří strakonického hradu, skvěle se bavil s výbornými kapelami. Nicméně nad setkáváním bluegrassových a country muzikantů ve Strakonicích již několik let visí Damoklův meč v podobě malého zájmu diváků o tento druh hudby. Není to tak dávno, co na jamboree přijížděly davy příznivců bluegrassu a country ze všech končin republiky. To letošní bohužel nebylo navštíveno tak, jak si pořadatelé představovali. Zvláště když po roční pauze věnovali sestavení kvalitního programu mimořádné úsilí.

Starosta svým spoluobčanům: Vodu od 1.7. opět zdražujeme!

Už se pomalu zdálo, že rok 2014 se zapíše do dějin města jako jediný rok, co nám strakoňákům náš soused  Mgr.Ing. Pavel Vondrys, toho času starosta, nezdražil vodu. A ejhle, na červnovém zastupitelstvu je na programu opětovné zdražení – tentokráte „pouze“ stočného a to takřka o celých 10%! Celková cena za vodu se tedy zvýší bezmála o 3,5%. Po lednovém zdražení teplárny o nějakých 5% máme tedy od hochů, co spolu mluví, pravidelný každoroční „dáreček“ v podobě šacování našich peněženek.

Jak porazit moc mocných

Tento článek vychází z kauzy studny na Volyňské ulici ve Strakonicích, postavené bez stavebního povolení, kdy po jejím provedení došlo ke ztrátě vody v původních sousedních studní. Protože o této kauze již byla zveřejněna řada článků jak v Týdeníku Strakonicko, tak i na stránkách www.strakonickaverejnost.cz, nebudu uvádět celou historii a průběh této kauzy. Spíše tento článek představuje ukázku toho, že této moci mocných na naší radnici lze čelit a také tuto moc lze eliminovat.

Subscribe to Strakonická Veřejnost RSS
DD TM M