Představujeme Vám náš program pro další období. Některé věci jsme již připravili a rozběhli, jiné teprve čekají. Zároveň jsme se snažili definovat obecné principy, kterými se řídíme a chceme i nadále řídit při správě města. Témata jistě nejsou konečná, jde o výčet těch, která nám připadají jako důležitá pro další vývoj, anebo dobrá pro oživení Strakonic.

Vize

Sebevědomé živé atraktivní město pro život, citlivé a partnerské k přírodě i svým občanům.

Principy správy města


- Obnova a péče o veřejné prostory
- Kulturní a živé město
- Nové projekty bez megalomanských ambicí.
- Partnerství s investory i občany pro soukromé projekty
- Rovnoměrné rozložení investic pro potřeby města i obyvatel

Program je nyní v tisku a bude Vám brzy doručen do schránek. Zde na webu ho postupně odhalíme. 😊

 

Velké náměstí - rekonstrukce

04_180308_125__radnice_H-2
Jedním z klíčových témat, se kterým jdeme do voleb usilovat o Vaši důvěru, je dokončení rekonstrukce Velkého náměstí. Centrum každého města je určujícím prvkem, jak je město vnímáno jako celek. Z důvodů absence plnohodnotného náměstí ve Strakonicích vzniká jakési stigma o neurčitosti centra města. Chybí reprezentativní prostor, orientační bod a z toho může plynout i oslabený pocit hrdosti na vlastní město. I proto jsme věnovali nové podobě Velkého náměstí významné přípravy a vyhlásili jsme veřejnou urbanisticko–architektonickou soutěž. Cílem vyhlášení sou-těže bylo získat více návrhů, abychom si mohli vytvořit ucelenější názor, jak by mohlo budoucí centrum vypadat, či jakých chyb se naopak vyvarovat. Naším záměrem je vybrat nejvhodnější řešení, které by v budoucnu zachovalo v centru možnost bydlení, podnikání, přijatelnou dopravní obslužnost a zejména možnost pořádání kulturně společenských akcí. Jde zejména o možnost pravidelně pořádat trhy, ať už farmářské nebo předvánoční, nebo také možnost příležitostně uspořádat koncerty při různých příležitostech, a to nejen adventní nebo při MDF.
02_180308_125_zakres_B_H
Dalším důležitým aspektem pro fungující centrum je napojení na okolní prostor, zejména pak propojení přes Lázeňskou uličku u Papežových domů směrem na Podskalí. Toto propojení chceme vyřešit samozřejmě jako bezbariérové. Mnoho lidí také postrádá v centru vodní prvek tak typický pro celé Strakonice, ležící na soutoku dvou šumavských řek. O vhodné zeleni či městském mobiliáři nemluvě. Toto vše nám právě architektonická soutěž nabídla, teď je důležité toto vše přetavit do skutečné podoby. Výsledkem musí být opět jedno Velké živé náměstí, které bude propojené v jeden fungující celek organicky napojený na své okolí. Naším mottem je Bude-li žít centrum, budou žít i celé Strakonice!

Hlavní přínosy:
- Chceme zrealizovat vítězný návrh architektonické soutěže a náměstí dokončit.
- Přibydou nové prvky, které umocní genius loci, vznikne reprezentativní prostor.
- Nové bezbariérové a komfortní napojení na Lázeňskou ulici a dále na Podskalí.
- Nové veřejné posezení i zeleň včetně vodního prvku zpříjemní místo a vybídne k setkávání.
- Rozšířením a odstraněním rampy budou navíc umožněny sezónní akce: Farmářské trhy, Vánoční trhy, jarmarky i možnost stavby pódia pro kulturní akce.
- Zachování dopravy a parkování mimo tematické akce ve všedních dnech pro udržení dopravní obslužnosti.
- Vznikne plnohodnotné náměstí jako orientační a atraktivní bod města.

Kulturní dům - rekonstrukce - ZAHÁJENO

02-vstupni narozi s pobytovym schodistem
Letos uplynulo již šedesát let od položení základního kamene kulturního domu ve Strakonicích (9. 5. 1958). Důmyslná a velkorysá stavba domu kultury v duchu odeznívajícího socialistického realismu je dílem architektů Josefa Vítů a Jaroslava Škardy pod Státním projektovým ústavem pro výstavbu měst a vesnic. Dnes je objekt na samé hraně své fyzické, technické i morální životnosti. Proto jsme po zvážení všech okolností zadali zpracovat prověřovací studii, která se pečlivě a komplexně zabývala možnými úpravami kulturního domu na zajištění funkce na příští generace. Její autoři, strakoničtí architekti Jan Zákostelecký a Zdeněk Hromádka se dle našeho názoru zhostili úkolu velice zdařile a navrhli vize a postupy jak Kulturní dům povýšit na úroveň dnešní doby. Během studie budovy objevili oba architekti v objektu plno nevyužitých zón a skrytých prostor, kterým určili nové funkce. Závěry studie je stále možné shlédnout ve foyer kulturního domu.
06-hlavní sal od jeviste
Síla navržené rekonstrukce Kulturního domu je v její komplexnosti – zabývá se Kulturním domem včetně jeho ukotvení do okolí. Zachovává charakter budovy, původní hmotu i styl. Zabývá se pečlivě dispozičním řešením a vhodnými návrhy zajišťuje multifunkčnost prostor a především navýšení kapacit účastníků jednotlivých akcí v celém Kulturním domě. Návštěvník v nově zrekonstruovaném Kulturním domě získá především vyšší komfort. Vše začíná využitím původního vstupu z ulice Boženy Němcové, který umožní bezbariérový přístup do budovy. Zde bude umístěn výtah, kterým se starší či hendikepovaní návštěvníci pohodlně dostanou do foyeru hlediště. To bude rozšířeno o další galerii, foyer bude také podstatně zvětšeno a doplněno okny s výhledem na město. Součástí rekonstrukce bude i zcela nová restaurace v přízemí budovy s možností terasy v letním období. Samozřejmou věcí je také navýšení počtu parkovacích míst a úprava okolí včetně zeleně.
09u
Tak zásadní rekonstrukci s ohledem na využití i finance jsme se rozhodli dělat postupně. Nechceme zavřít budovu na rok na dva a za velké peníze budovu naráz zrekonstruovat. Budeme postupovat etapovitě tak, aby diváci a návštěvníci jednotlivých akcí nebyli omezeni na stávajícím komfortu. Začneme letos na podzim a výsledkem I. etapy bude nová restaurace v přízemí včetně jejího zásobování ze zadního traktu objektu. Ta by měla začít fungovat již příští divadelní a společenskou sezónu v září 2019. Rekonstrukce Kulturního domu je pro Strakonickou Veřejnost zásadní věcí, kterou chceme pro nás a pro všechny naše Strakoňáky udělat. Je to pro nás priorita číslo 1, řídíme se totiž nepsaným heslem Bude-li žít ve městě kultura, budou naplno žít i Strakonice!
Hlavní přínosy:
- Navýšení kapacity
- Nové výtahy – bezbariérovost
- Nová restaurace
- Rozšíření foyer
- Nová parkovací stání navíc
- Nový vstup a vzhled budovy
- Flexibilita přístupu pro zájmové spolky
vybrana

Živé město

Chceme pokračovat v trendu, který jsme nastavili – živé město, podpora kultury zdola.
Proto budeme i nadále významně podporovat kulturní aktivity spolků i jednotlivců.
Pořádání akcí typu Kulturní léto, Městské slavnosti, slavnosti významných výročí.
Chceme udržet četnost akcí, po celém městě a pro širokou veřejnost.
Vytvořili jsme aktivní infocentrum a dbáme o pestré žánrové rozložení.
Snímek obrazovky 2019-12-03 v 11.14.23

Nový skatepark Křemelka

Skateboardové hřiště u plaveckého stadionu je již zastaralé a nesplňuje platné normy. Chceme proto vybudovat zcela nové sportoviště. Skatepark bývá navštěvován dětmi i dospělými a je využitelný hned pro několik disciplín – od freestylových koloběžek přes inline brusle, skateboardy až po kola MTB či BMX. Nový Skatepark chceme postavit na nevyužité ploše mezi zimním stadionem a skautskými klubovnami Na Křemelce. Nové hřiště by mělo nový charakter – jeho povrch bude komplet betonový v duchu dnešních trendů. Příkladem nám jsou okolní města, kde jsou už podobné skateparky postaveny. Stávající nevyhovující skatepark u plaveckého stadionu bude demontován a na jeho místě vzniknou nová parkovací místa tolik potřebná pro návštěvníky plaveckého stadionu. Sportovní areál Křemelka tak dostane nové hřiště, které přiláká mnoho mladých lidí ke sportu a využití volného času.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.40.01

Lávka v Dražejově na Katovice

Vznikne nové propojení s okolními obcemi – Pracejovice, Katovice a další.
- Nová příležitost pro každodenní cesty za prací i do okolí na kole i pěšky.
- Rozšíření atraktivní lokality Podskalí.
- Zpřístupnění nových míst na Otavě.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.42.03

Podskalí – Nová stezka ke Kalvárii

Rekreační zóna Podskalí je nedílnou součástí města a je dosažitelným parkem i příjemným místem pro každodenní radosti a odpočinek. Dnes zná veřejnost hlavně levý břeh, který je hojně navštěvovaný. Pamětníci a dobrodružnější povahy však jistě vzpomenou i na cesty po divočejším břehu pravém, jež ústí u hradu na návrší Kalvárie. V těchto místech kdysi stávala gotická kaple, na jejímž přilehlém hřbitově byl pochován samotný Švanda Dudák. Později zde byla dnes již také zaniklá křížová cesta, místo má tedy svou historickou vážnost. Chtěli bychom proto obnovit stezku i zde na pravém břehu Otavy, nabídnout nové zajímavé pohledy a přiblížit návštěvníkům i historii Strakonic. Vznikl by tak nový okruh pro vaši nedělní procházku, který by šlo navíc doplnit o poznávací stezku, či jiné atraktivní prvky.
Nová stezka v atraktivní lokalitě
- Navázání na historii Strakonic
- Zokruhování Podskalí pro jedinečné procházky
- Nové výhledy na řeku Otavu
- Naučná stezka pro děti i dospělé
- Propojení Podskalí a hradu v jeden celek
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.36.25

Psí hřiště

Psí hřiště je obdobou dětského hřiště s tím rozdílem, že atrakce jsou zde uzpůsobené pro psí mazlíčky. Můžete tak kromě procházky svého mazlíčka i trochu potrénovat a posléze odměnit.
- Možnost aktivního odpočinku a zábavy pro pejsky i páníčky.
- Možnost pustit pejska „na volno“ ve městě bez omezování lidí v okolí.
- Vzájemný benefit pro pejskaře i nepejskaře.
- Kultivace veřejného prostoru.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.47.41

Průmyslové zóny

Během uplynulých čtyř let se nám podařilo zcelit průmyslovou zónu Hajská. Během té doby jsme jednali již se dvěma investory, bohužel zatím ani jedno jednání nedopadlo. První nabídka nebyla příliš vhodná pro danou lokalitu, u druhé zase neměl investor zajištěné financování. Nicméně pokračujeme postupně k plné připravenosti území.
- Vykoupili jsme všechny pozemky
- Připravujeme projekt úprav komunikací
- Projektujeme napojení inženýrských sítí
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.44.24

Zimní stadion - rekonstrukce

Dalším z areálů, který již hodně pamatuje, je zimní stadion. Po nejnutnějších opravách v minulosti chceme stadion nově i inovovat vevnitř tak, aby se stal pro hráče i návštěvníky komfortnějším. Nyní již alespoň pohodlně zaparkují, příště snad komfort ucítí i uvnitř.
- Rekonstrukce zázemí pro diváky včetně restauračního zařízení.
- Zvýšení atraktivity prostředí pro hokejisty i fanoušky.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.45.44

Plavecký stadion - rekonstrukce

Přípravu na rekonstrukci jsme již provedli. V prvním výběrovém řízení bohužel nikdo neuspěl. Doufáme ale, že další již bude úspěšné a brzy se tak můžete těšit na:
- Rekonstrukce sprch a šaten
- Nová vstupní hala
- Možnost přístavby dalších atrakcí vodního světa, např. divoká řeka.
0_hala_prazdna_1

Nová sportovní hala v Máchovce

Již v uplynulém období jsme souhlasili, že podpoříme vznik nové sportovní haly z důvodů nedostatečných kapacit pro tréninky dětí a mládeže. Urovnají se tak tahanice o současnou halu.
- Navýšení kapacity pro sport dětí, mládeže i dospělých.
- Vycházíme vstříc rostoucímu oddílu mladých florbalistů.
- Předností je multifunkční využití na více sportů.
DCIM100MEDIADJI_0117.JPG

Podpora sportu a zábavy pro děti

- Obnova a výstavba dětských hřišť
- Příspěvky na sportovní činnost
- Příspěvky na kroužky
- Grantová podpora města a MěKS
- Žákovská stipendia
- Údržba a provoz sportovních zařízení
- Investice do školských zařízení
- Aktivity pro děti i dospělé:
• Výstavní síň v centru pro místní umělce a sběratele
• Start–upové dílny na Ostrově pro každého
Snímek obrazovky 2018-09-25 v 20.41.13

Domov pro seniory

Kapacita stávajících objektů už je plně naplněná. Zadali jsme proto studii nového domova pro seniory na Jezárkách. V součinnosti se státem a příslušnými dotačními tituly bychom rádi připravili projekt a zahájili výstavbu. Jednak pro zvýšení kapacit a zároveň i navýšení komfortu pro seniory.
Snímek obrazovky 2018-09-25 v 20.42.48

Mateřské školky

Sledujeme průběžně vývoj potřeb i legislativy s ohledem na kapacity předškolních mateřských škol. Projektujeme nové školky pro rozvíjející se rezidenční oblasti Strakonic. V ideálním případě bude mít každá rezidenční oblast svou školku v místě. Vizualizace školky na Jezárkách.
Snímek obrazovky 2018-09-25 v 20.44.55

Rezidenční zóny

Rozvoj Strakonic je nezbytné doprovázet i možnostmi rozvoje výstavby bytových a rodinných domů, rezidenčních zón. Protože, jsme omezeni místem a obklopeni zahrádkami, provedli jsme změnu územního plánu, aby bylo v zahradách možno stavět rekreační domy až do plochy 90 m2. Nová rezidenční zóna může vzniknout v oblasti Na Vinici, nad obchvatem, kde i díky němu byly nově dotaženy inženýrské sítě.
Snímek obrazovky 2018-09-25 v 20.58.42

Osady

Dražejov
- lávka přes Otavu
- revitalizace návsi ve Starém Dražejově
- rekonstrukce komunikací
Střela
- dětské hřiště
- propojení cyklostezkou
Hajská
- Zhotovení vodovodu
P1050094

SVOZ ODPADU ZDARMA

Dlouhodobě se snažíme optimalizovat náklady při správě města, náklady za svoz odpadu nevyjímaje. I díky vám, Strakoňákům, co třídíte odpad, se celkové výdaje snižují. Poplatek za svoz odpadu je jednoduše daň na hlavu. A protože chceme, aby měli Strakoňáci daně co nejnižší, chceme tento poplatek zrušit.
Úspora 1040 Kč ročně (pro čtyřčlennou rodinu)
Svoz odpadu bez poplatku funguje například v Teplicích, Ústí nad Labem, Mariánských lázních i jinde.
pohled-do-instalace-vystavy-4525

Výstavní prostory v centru

Chceme prostory pro místní umělce a sběratele pro pravidelné pořádání tematických výstav. Nabízí se přizpůsobení městských prostor pro univerzální výstavní síň. Očekáváme zvýšení atraktivity centra pro místní i turisty.

Nové molo

Chceme navázat na úspěšné instalace mola na Otavě - na Podskalí ke koupání a v kempu ke kotvení lodiček. Protože se Strakoňáci rádi koupají také u jezu na Křemelce, chceme nové molo umístit i tam. :-)
IMG_1771

Úcta k lidem a tradici

Udělování cen starosty
Péče o seniory
Provoz infocentra pro seniory
Organizovaní akcí a oslav
DCIM100MEDIADJI_0102.JPG

Masivní opravy silnic a chodníků

Chceme i nadále pokračovat v nastartované modernizace ulic a chodníků ve Strakonicích. Zanedbaných ulic je celá řada, pravidelně aktualizujeme akční plán a snažíme se včetně ulic rekonstruovat i inženýrské sítě. Prioritně řešíme páteřní ulice a postupně se dostáváme i na ostatní. Předem děkujeme všem dotčeným za trpělivost při opravách.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.50.19

Revitalizace Přádelny

Na základě architektonické studie architekta Schmitta, jsme vypsali soutěž na zpracování projektu na víceúčelové využití celého objektu. Projekt vyhrálo a vypracovalo architektonické Studio 99. Multifunkce by měla umožnit komerční využití, a stejně tak i zázemí pro veřejné služby (výstavní prostory, přednáškový sál, knihovna, a jiné). Od počátku jsme cílili na smíšené využití budovy, aby se zajistily náklady na provoz budovy z komerčních pronájmů. Součástí by mohlo být i vývojové centrum pro místní textilní firmy, mezitím proběhlo několik vzájemných konzultací projektu. Projekt revitalizace Přádelny je nyní připravený k žádosti o dotaci. Jestliže se objeví vhodné dotační tituly, budeme o ně žádat. Financovat celý projekt samostatně by bylo příliš nákladné. Momentálně je celý objekt obsazený soukromými nájemci.
Hradby-Rytina-1781

Tradiční správa města

V našem programu samozřejmě nechybí ani tradiční správa města. Ta je základem všeho fungování. Zde platí naše motto více než kde jinde: K otevřenosti namísto zákazů, k investicím namísto rozmaru. Chceme pokračovat v trendu, který jsme nastolili jak v masivních opravách komunikací, tak spolupráci s partnery, investory a občany. Mnoho konkrétní kroků jsme prezentovali již v našich prvních novinách. Bodově vybíráme klíčové záležitosti:
- Aktivní spolupráce s investory a občany
- Renovace páteřních komunikací včetně sítí
- Nezbytné opravy ulic a chodníků
- Revitalizace sídlišť
- Zajištění kapacit školních a předškolních zařízení
- Zajištění kapacity hřišť a sportovišť a jejich obměna
- Podpora zájmových aktivit dětí a mladistvých
- Živé město a podpora kultury napříč žánry
- Péče o seniory a včetně kapacit domova pro seniory
- Správa zeleně a rekreačních ploch
- Plánování a rozvoj města